xiangqi(chinese chess) basic tutorial-zhangqiang made by http://www.sachess.com (super strong xiangqi software) 《桔中秘》探秘(5)天地二炮.

source