xiangqi(chinese chess) basic tutorial-zhangqiang made by http://www.sachess.com (super strong xiangqi software) 《桔中秘》探秘(2)马炮争峰.

source